Analítica d’aigua

ANALITICA D’AIGUA 2018

En aquestat apartat us facilitem les anàlitiques d’aigua de la Comunitat de Regants Garrigues Sud

ETAPES I,II,III ( FLIX, BOVERA, LA GRANADELLA)

A.AIGUA 2018 I,II,III

ETAPA IV ( BELLAGUARDA, JUNCOSA I ELS TORMS)

A.AIGUA 2018 IV