Analítica d’aigua

ANALITICA D’AIGUA 2017

En aquestat apartat us facilitem les anàlitiques d’aigua de la Comunitat de Regants Garrigues Sud

ETAPES I,II,III ( FLIX, BOVERA, LA GRANADELLA)

PRIMERES 2017

ETAPA IV ( BELLAGUARDA, JUNCOSA I ELS TORMS)

IV 2017