Sol·licitud d’adhessió al regadiu

Nom i cognoms*

DNI*

Adreça

Telèfon

Correu electrònic*

Abonat

Etapa

Polígon:

Parcel·la

Hidrant

Terme:

Documentació que s'adjunta:

Adjuntar escriptura o document acreditatiu de propietat (PDF, jpg o word)

Adjuntar signatura (PDF, jpg o word)

SOL·LICITA:

Data: a a