Finques tipus 1r quinzena de MAIG

Us relatem les feines que es realitzaran durant la primera quinzena de maig

FINCA A -> ABONO; Acabaré de tirar els 1000 litros de 12-3-5 230€/TN 200l/setmana. REG; Sino plou regarà 16 hores setmanals 192l/arbre/setmana.

FINCA B ->REG; 4 dies a la setmana 3 hores ( 12h/setmana) 240l/arbre/setmana

FINCA C->AIGUA; Estic regant 4 dies a la setmana 4 hores ( 16 hores/setmana) (192l/arbre/setmana). ENSOFATAR; Coure 5kg /1000l i Dimetoato 1,5l/1000 l

FINCA E ( INTENSIU)->REG ; 3 hores 4 dies setmana. 48/arbre/setmana. FEINES; ENSOFATAR k2, hidroxid cupric, dimetoat, aminoacids, acid fosforic.