Finques Tipus 2n Quinzena de Juliol

      18 comentarios en Finques Tipus 2n Quinzena de Juliol

Bones actualitzem que realitzaran aquesta segona quinzena de juliol

Parcel·la A; REG;   4 dies 4 hores setmana (192 l/arbre/setmana). Durant aquests 15 dies injectare 50 kg en tot els tros  de Hakaphos Toronja NPK 15-5-30 1,33ct kg IVA INCLOS 6,25 gr  per arbre.

Parcel·la B; REG   3 regs de 4 hores per setmana.(192l/arbre/setmana); Ja no tirarà més adob, per ara.

Parcel·la C; ;REG;Rega 4 dies 4 hores setmana (192l/arbre/setmana). Ha injectat ja tot  el Nitrat Amonic NPK 34,5-0-0.  Al Agost començara amb abono amb alt contingut amb potassa

Parcel·la D; REG; Ara rega 6 dies per setmana  2,5 hores diaries ( 112,5l/arbre/setmana).Fa una injectada cada 15 dies  a 8-4-10 a raó de 200 l/ha

Mes info a Finques tipus