Finques tipus d’olivera. 2n quinzena de Setembre

Bones actualitzem que realitzaran aquesta segona quinzena de Setembre

Parcel·la A; REG;   4 dies 4 hores setmana (192 l/arbre/setmana). Abono ja no en tirare més. En total ha tirat en tot l’any 1kg de ENTEC 21 21-0-0 per arbre. I un total de 375 gr per arbre de Hakaphos Toronja NPK 15-5-30. Me gastat en abono 95 ct per arbre. Per ha un total de 224 euros

Parcel·la B; REG; REG;   3 regs de 4 hores per setmana.(192l/arbre/setmana); He acabat de abonar

Parcel·la C; ;REG; Rega 5 dies 4,5 hores setmana. 22,5 hores setmana (270l/arbre/setmana).. Sulfatará pel repilo i també per la mosca. ABONAR;  Va tirar Polifeed 15-5-30 soluble a 1,10+iva 200 gr per arbre fins a arribar a uns 500gr per arbre. Durant la setmana passada ha estat tirant polifeeed  8-5-44 a 1,19 ct + iva fins a arribar a 500 gr per arbre. En tot l’any he tirat 1100 gr de 20-5-10 a 0,56 ct kg, 500 gr 34,5-0-0 50ct kg, 500 gr de 15-5-30 a 1,21 ct kg, 500 gr de 8-5-44 1,30 ct kg. tot IVA INCLOS. En total me gastat 2,12 Euros per arbre i un total de 487 euros per ha.

Parcel·la D; REG; REG; Rega 7 dies, 2 hores setmana (105l/arbre/setmana). He acabat de abonar. Ha anat ploient durant l’estiu, del juny fins ara ha fet 50 litres. Ensofatare amb coure pel repilo.

Mes info a finques-tipus

Deja una respuesta